• AV KADİR KARTAL

  30 Temmuz 1954 tarihinde Erzincan, İliç, Kuruçay’a bağlı Kuzkışla köyünde dünyaya gelen Av. Kadir Kartal, ilköğretimini İliç İlkokulu ve Kuzkışla İlkokulu’nda tamamladı. Köyüne en yakın durumdaki Fırat Ortaokulu’nu her gün 5 kilometrelik yolu katederek bitiren Kadir Kartal, liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamladı. 1973 yılında lise tahsilini bitiren Kartal, 1979 yılında da İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Önce avukatlık, daha sonra hakimlik stajını tamamlayan Kadir Kartal, bir süre Siirt’te hakimlik görevi de yaptı. Askerliğini asteğmen olarak.


 • HAKKIMIZDA

  KARTAL Hukuk Bürosu, 1983 yılında kurulmuş olup; kuruluş amacı Türk Adalet Sisteminin karmaşık yapısı içinde müvekkillerine en doğru ve hızlı şekilde hizmet vermektir. Adalet Sistemindeki değişimin amacı her ne kadar daha hızlı,dinamik ve güncel bir hukuk sistemi oluşturmak olsa da; teoride hedeflenenden çok farklı bir gerçeklik meydana gelmiş ve sistem içinden çıkılmaz ve karmaşık bir hal almıştır. Bu süreçte müvekkillerimize en hızlı, şeffaf ve çözüm odaklı sonuçlar sunmak temel ilkemizdir. Bugün için hukuk büromuz konularında uzman hukukçu.


 • VEKALETNAME BİLGİLERİ

  Leh ve aleyhine açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C.Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün muameleleri takip, tamamlama ve bitirmeye, yeniden dava açmaya, davayı ıslah etmeye, kendi imzası ile gereken dilekçe ve belgeleri yazıp ilgili olduğu daireye ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya ve kaldırmaya.


 • FAALİYET ALANLARIMIZ

  Taşıma Hukuku
  Sigorta Hukuku İle İlgili Davalar
  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
  Vergi Hukuku
  İdare Hukuku
  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Davalar
  Miras Hukuku İle İlgili Davalar
  Borçlar Hukuku İle İlgili Davalar ve Danş. Hizmetleri
  Ceza Hukuku
  İcra Hukuku
  Fikri Mülkiyet Hukuku İle İlgili Davalar
  Kambiyo Senetleri İle İlgili Davalar